نوشته هاي گلمحمدي

نوشته هاي گلمحمدي

امام حسن علیه السلام

شادی رو می بینم

تو چشم آفتاب

تو چشم مهتاب

می رسه از راه

امام و آقا

حسن جان مولا

می خنده آسمون

نگاهش زیبا

رخش مثل ماه

می رسه از راه

امام و آقا

حسن جان مولا

(0) نظر
X